De grote Religio-enquête

Hieronder hebben we een bundeling gemaakt van de voornaamste vragen, opmerkingen en verzuchtingen met telkens onze antwoorden.

De Religio-helpdeskVraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

De openingsuren van de helpdesk, hoe zit dat nu juist? Zijn jullie ook bereikbaar in het weekend? Wat als jullie verlof hebben?

 


 

De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 18u30 (uitzonderlijk kan dit eens afwijken).

In het weekend kan men ons ook bereiken via telefoon of e-mail.

Tijdens ons jaarlijks zomerverlof (laatste twee weken van juli) en tussen Kerst en Nieuwjaar zij we enkel bereikbaar via mail voor hoogdringende aangelegenheden.

Elke vraag beantwoorden we binnen de 24u (ook tijdens ons verlof)!

 


 

Kunnen we jullie ook na de werkuren opbellen?

 


Dit kan op afspraak. In de praktijk merken we dat dit meestal niet nodig is en dat we het probleem via mail kunnen oplossen.

 


 

Wie mag naar jullie bellen? Is dat enkel de penningmeester of mogen ook andere mensen jullie contacteren?

 


 

Iedereen die een abonnement heeft op Religiosoft/Religiopoint mag ons opbellen.

Dit betekent concreet:

 • Ieder lid van de kerkraad
 • Ieder lid van het centraal bestuur
 • Mensen van de gemeente
 • ...

 


 

Voor welke zaken mogen we jullie opbellen?

 


 

De helpdesk helpt jullie graag voor alle vragen waar een kerkfabriek, centraal bestuur en gemeente mee wordt geconfronteerd.

 


 

Zijn er zaken waar we beter een andere instantie voor opbellen?

 


 

Uiteraard helpen we jullie graag maar er zijn een aantal zaken waar men beter een specialist, de bevoegde instantie, gemeente of het bisdom voor contacteert.

Bij dergelijke vragen, verwijzen wij u altijd door naar de juiste instantie en/of geven we u mee waar u meer informatie terug kan vinden.

 

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Overheidsopdrachten => gemeente
 • Parochiekerkenplan => bisdom
 • Pachtwetgeving => Boerenbond, ministerie van landbouw
 • Stichtingen => bisdom
 • Herbestemming, nevenbestemming, ... => bisdommen
 • Religieus erfgoed => CRKC
 • Onderhoudsplannen => Monumentenwacht
 • Premies, ... => Agentschap Onroerend erfgoed
 • ...

 

ReligiosoftVraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

Hoe kan ik een niet-gebruikte bankrekening archiveren? Kan dit wel?

 


 

Dit kan zeker! Meer zelfs, volgende zaken kunnen allemaal gearchiveerd worden:

 • Contacten
 • Inventarisitem
 • Rekeningen
 • Schulden en vorderingen
 • Investeringsfiche

Via onze FAQ ‘Archiveren items’ komt u te weten hoe dit kan.

 


 

Ik werk via export van betalingen en het zou handig zijn mocht je bij het invullen van een contact, het rekeningnummer zien zodat je kunt controleren of het nog klopt.

 


 

Dit is tot op heden niet mogelijk en we gaan deze vraag onderzoeken. Het is inderdaad makkelijker werken als u onmiddellijk ziet wat de bankgegevens zijn.

 


 

Het zou handig zijn mochten we bij investeringen volgende zaken kunnen zien per project:

 • Reeds uitgevoerd?
 • Reeds betaald?
 • Wat is nog voorzien?
 • Welke toelagen moeten we nog krijgen?
 • ...

 

Dit is een terechte vraag en deze mogelijkheid bestaat reeds in Religiosoft.

 

In ons infodossier ‘Investeringen’ leest u er meer over.


 

Het zou handig zijn om per contact alle boekingen op te halen en dit over alle jaren heen. Nu moet ik per jaar dit ophalen.

 


 

Deze functionaliteit bestaat inderdaad enkel jaar per jaar en is niet mogelijk over verschillende boekjaren. Deze vraag wordt zeker onderzocht!

 


 

Het zou leuk zijn om zelf te kunnen bepalen wie als contactpersoon op de rapporten staat. Momenteel is dit altijd de beheerder van Religiosoft.

 


 

Op deze vraag kunnen we alvast positief antwoorden. Deze mogelijkheid zal er komen!

 

ReligiopointVraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

De map overige zou niet voor iedereen zichtbaar moeten zijn. Als beheerder zou men zelf moeten kunnen bepalen wie al dan niet toegang heeft, zelfs al heeft men leesrecht in Religiopoint.

 


 

Dit is een vraag die heel veel gebruikers ons stelden en dit zal aangepast worden.


 

Onder ‘Kalender’ staat er nu een statische tekst. Zal dit in de toekomst uitgebreid worden? Bijvoorbeeld: dat we zelf onze agenda kunnen opmaken, …

 


 

De ‘Kalender’ zal in de toekomst fors uitgebreid worden met allerhande mogelijkheden maar uiteraard kunnen we hieromtrent niet over één nacht ijs gaan.


 

Momenteel staan er een aantal modeldocumenten in de bibliotheek. Zijn jullie van plan om ook andere thema’s daarin op te nemen? Bijvoorbeeld: overheidsopdrachten, …

 


 

Het is zeker onze bedoeling om de bibliotheek met modeldocumenten aan te vullen. We zijn volop bezig met de voorbereiding.

Mocht u zelf nog een suggestie hebben hieromtrent, laat het ons weten!

 


 

We kunnen nu alle procedures digitaal indienen via Religiopoint maar de verkiezingen van volgend jaar, zal dit ook digitaal kunnen worden ingediend?

 


 

Onze IT-afdeling is momenteel druk in de weer om alles hieromtrent in orde te krijgen. Tijdens onze eindejaarsopleidingen in november, gaan we dit van naaldje tot draadje uit de doeken doen.

 


 

Moet de provinciegouverneur nog een papierenversie ontvangen?

 


 

Tot op heden moet men nog een papierenversie opsturen naar de provinciegouverneur.

 

 

OpleidingenVraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

Is het mogelijk om de opleidingen eens op een andere locatie te laten doorgaan? Ik moet altijd ver rijden om er te geraken. Men zou jaar per jaar kunnen afwisselen zodat het voor iedereen toch een keer dichtbij is.

 


 

We begrijpen deze vraag en zijn intern aan het bekijken welke locaties er nog geschikt zijn voor onze opleidingen.

Uiteraard staan we altijd open voor suggesties van onze gebruikers. Hebt u een zaal in gedachten, laat het ons weten.

Volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn:

 • Internet aanwezig zijn
 • Minstens 100 zitplaatsen
 • Parking mogelijkheid

 


 

Een basisopleiding voor beginnende penningmeesters zou handig zijn.

 


 

Deze vraag werd meermaals gesteld en daarom hebben we in februari 2016 basisopleidingen gegeven aan beginnende penningmeesters.

Volgend jaar organiseren we deze opnieuw!

 


 

Ik zou graag thuis op mijn gemak een aantal filmpjes willen bekijken over hoe ik moet werken met Religiosoft/Religiopoint. Deze mogelijkheid werd voorgesteld in de enquête maar zal dit er ook van komen?

 


 

Dit zal er zeker van komen! Veel mensen reageerden positief op dit voorstel omdat ze zo op hun gemak alles kunnen bekijken en overlopen.

 


 

De inhoud van de eindejaarsopleidingen mag ruimer zijn. Voorbeeld: hoe premie aanvragen, investeringen van A tot Z, medegebruik, nevenbestemming, …

 


 

Dit is zeer zeker een terecht voorstel en daarom dat we op onze eindejaarsopleidingen wat meer toelichting zullen geven omtrent de regelgeving over de erfgoed premie en dergelijke. Meer info volgt nog!

Bijkomend: sommige suggesties over welke zaken er allemaal kunnen besproken worden tijdens de eindejaarsopleidingen, hebben we reeds verwerkt in een FAQ.

 


 

Tijdens de eindejaarsopleiding spreekt de spreker wat vlug of strooit hij met termen waar ik nog nooit van heb gehoord. Is het mogelijk om hiermee rekening te houden.

 


 

Zeer zeker! Bent u op een opleiding en u verstaat iets niet of de spreker gaat wat te snel, aarzel dan zeker niet om hem of haar er attent op te maken!


 

We missen praktische opleidingen waar we kunnen oefenen op computers.

 


 

In het verleden hebben we dit meermaals gedaan maar uit onze ervaring leren we dat dit niet het gewenste resultaat oplevert voor de gebruiker.

Daarom dat we willen werken met demofilmpjes.

 

 

ReligiokrantVraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

Inhoud van de krant mag meer zijn zoals het artikel van Sint-Jan-Ter-Biezen of die van Bazel.

 


 

U vraagt, wij draaien. Het is zeker onze bedoeling om meer artikels over JULLIE te schrijven. Deze vraag kwam heel veel terug.

Kent u iemand met een prachtig verhaal of een gebouw met een mooie geschiedenis, laat het ons weten!

 


 

Op onze vraag of de krant voortaan enkel digitaal mag aangeboden worden was de stand op enkele percenten na gelijk.

 


 

We zullen dus niets aanpassen aan de huidige format qua aanbieding maar voor de mensen die het nog niet wisten, de krant is ook digitaal verkrijgbaar.

Klik hier.

 

 

Infodossiers/nieuwsbrief/… (communicatie in het algemeen)Vraag/ opmerking/ verzuchting


Antwoord


 

Ik ben een meer ervaren gebruiker en het zou handig zijn mochten jullie een soort synthese maken op één A4 over wat de te volgen stappen zijn om bijvoorbeeld een jaarrekening, budget, … op te maken en in te dienen. Nu moet ik telkens alles lezen in de infodossiers.

 


 

Dit bestaat reeds voor de infodossiers:

 • Jaarrekening
 • Budget(wijziging)
 • Meerjarenplan(wijziging) 

Meer communiceren wanneer iets gedaan moet worden. Voorbeeld: opmaken budget, overleg, …

 


 

Dit doen we via onze nieuwsbrieven en ook tijdens onze basisopleidingen hebben we het hierover gehad.

Uiteraard zullen we proberen nog meer aandacht hier op te vestigen.

 

 

 

Uw foto in de kijker

Antwerpen - Hoboken - Vandeweyer
MAASMECHELEN - VUCHT - Gerochristos
3960 BREE - Tongerlo - Theuwissen
Neeroeteren - - Hendrikx
Anterpen - Ekeren - Staes
Zaventem - Zaventem - Van Nuffel
Zonnebeke - Zandvoorde - Blanckaert
Genk - Genk - Verachtert
SelecteerZonnebeke ... - Zandvoorde - Blanckaert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Genk[3600] - Boxbergheide - Verachtert
Kortrijk - - Sint-Pius X
Genk - Boxbergheide - Verachtert
IC Verzekeringen