Publicaties

Vanuit de bekommernis om iedereen die betrokken is in (de boekhouding van) de erkende erediensten van de nodige informatie op maat te voorzien, werden een reeks publicaties op de markt gebracht:

  1. De religiopockets: handzame boekjes omtrent de praktische kant van de kerkfabriek
  2. Zakboekje penningmeester: boekhoudkundige gids voor penningmeester (verkrijgbaar sinds medio september 2012 - vernieuwd in 2023)
  3. Zakboekje centraal bestuur: uw leidraad doorheen de taken van het CKB en de dynamiek tussen gemeente, centraal kerkbestuur en kerkfabriek (editie 2022)
  4. Zakboekje kerkraadsleden: op maat voor de 'gewone' kerkraadsleden
  5. De religiocodex: wetboek voor de rooms-katholieke eredienst

Religiopockets

In de praktijkgerichte reeks Religiopockets vindt u een antwoord op alle vragen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van het eredienstendecreet en van het nieuwe boekhoudreglement. Hierbij worden alle wettelijke bepalingen op een begrijpbare wijze hertaald naar de praktijk.
De behandelde onderwerpen in de Religiopockets gaan bovendien verder dan de puur juridische invalshoek. Zo wordt ook aandacht besteed aan patrimoniumbeheer, monumentenzorg, verzekeringen, vrijwilligers, investeringsprojecten, schenkingen, stichtingen, …
De Religiopockets richten zich tot iedereen – professionals en vrijwilligers – die met de erkende erediensten te maken heeft en op een vlotte wijze toegang wil tot alle praktische informatie en beschikbare expertise.
Voor meer info en hoe bestellen kunt u hier terecht.

Zakboekje penningmeester

Religiosoft is meer dan een online boekhoudprogramma voor de eredienstbesturen. De doorgedreven inhoudelijke ondersteuning die erbij hoort, is immers uitgegroeid tot een gevestigde en betrouwbare bron van informatie voor de penningmeesters en al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met de boekhouding van de erkende erediensten in aanraking komt. De vergaarde expertise werd voor u samengebracht in een handig consulteerbaar naslagwerk: het “Zakboekje penningmeester - Gids voor de boekhouding van de kerkfabriek”.

Deze handige gids verzamelt en behandelt alle relevante topics die aan de boekhouding van een eredienstbestuur verbonden zijn. De auteurs – allen medewerkers van de religiosoft-helpdesk – kiezen daarbij resoluut voor een praktische insteek. Voor meer info of om te bestellen: klik hier.

Zakboekje centraal kerkbestuur

Deze diepgravende en bovenal praktisch georiënteerde gids beantwoordt alle vragen die u heeft over het centraal kerkbestuur ,en biedt bovendien ruime informatie over de best practices voor vergaderen en notuleren, evenals een overzicht van de bijzondere verplichtingen voor het CKB.  

Voorts nemen de auteurs ook de dynamiek van het overlegmodel onder loep. Afsluiten doen ze met een uitgebreid overzicht van het soort afspraken die tussen gemeente – centraal kerkbestuur – kerkfabrieken gemaakt kunnen worden. De bijlagen omvatten een reeks inspirerende modeldocumenten, evenals de basiswetgeving voor centrale kerkbesturen.  

Kortom, dit zakboekje verzamelt alle relevante expertise over CKB's en vertaalt die naar een praktisch georiënteerde aanpak voor een optimale dynamiek tussen gemeente, centraal kerkbestuur en kerkfabriek.

Voor meer info of om te bestellen: klik hier.

Zakboekje kerkraadsleden

Er zijn weinig publicaties die hun pijlen op de andere kerkraadsleden richten. Jammer, aangezien ook zij evenzeer deelnemen en bijdragen aan de besluitvorming in de schoot van de kerkraad.

Het Zakboekje kerkraadsleden vult die leemte in. Het is dan ook specifiek voor de “andere” kerkraadsleden geschreven. Het heeft een overzichtelijk beeld van de situering, de werking en de bezetting van de kerkfabriek, het centraal bestuur en de toezichthoudende overheden. Daarbij worden al deze aspecten klaar en helder uit de doeken gedaan, zonder te verzanden in irrelevante details.

Kortom, het Zakboekje kerkraadsleden bevat een schat aan informatie en inspiratie. Het mag niet ontbreken in de boekenkast van ieder kerkraadslid.

Voor meer info, klik HIER.

Religiocodex

De basiswetgeving inzake de erkende erediensten voor u gebundeld! Van de recent gewijzigde versie van het eredienstendecreet (aangevuld met interessante passages uit de memorie van toelichting) tot de laatste omzendbrief omtrent de boekhouding (BB 2013/01): u vindt iedere relevante wettekst in dit wetboek bij uitstek voor de rooms-katholieke eredienst, waarbij talrijke kruisverwijzingen alle verbanden voor u blootleggen.

Bovendien biedt de Religiocodex een panoramisch overzicht van alle overige regelgeving die voor uw kerkfabriek van belang kan zijn: wetgeving inzake vrijwilligers, gsm-masten, overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur,... aangevuld met een verhelderende duiding. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u in een handomdraai de gezochte informatie over alle teksten heen. Voor meer info kunt u terecht op deze pagina.

In Religiopoint hebben de abonnees toegang tot alle relevante wetgeving voor een bestuur van de eredienst, permanent actueel gehouden door ons religio-team.

Uw foto in de kijker

oosterzele - Moortsele - Versteirt
BREDENE - - Verkest
Heist-op-den-Berg - Itegem - Van Pelt
Aalst - Hofstade - Moens
Heist-op-den-Berg - Hallaar - Deheyder
oosterzele - Landskouter - Versteirt
3680 Maaseik - - Stinkens
Merelbeke - MUNTE - De Regge
2550 Kontich - - Hellemans
Riemst - Zussen - Dupas
Riemst - Zussen - Dupas
Beveren - Verrebroek - De Smit
Sint-Niklaas - - Torsy
Brakel - Parike - De Vos
Veurne - Bulskamp - Proot
IC Verzekeringen