Goed nieuws van de Vlaamse overheid!

Vanaf 11 juli 2016 kunnen besturen van de eredienst via Religiopoint hun stukken ook op digitale wijze rechtsgeldig bezorgen aan de Vlaamse overheid!

Op vrijdag 1 juli 2016 is het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst verschenen in het Belgisch Staatsblad. Klik hier om het besluit integraal te raadplegen.

Ook op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur wordt dit meegedeeld:

“Bestaat er al iets als een digitale handtekening zodat de leden van de kerkraad de boekhoudkundige documenten elektronisch kunnen goedkeuren?

Vanaf 11 juli 2016 kunnen de besturen van de eredienst hun stukken ook op digitale wijze rechtsgeldig bezorgen aan de Vlaamse overheid, als ze daarvoor een toepassing gebruiken die voldoet aan de voorwaarden die de Vlaamse Regering heeft bepaald. Dat geldt voor de notulen, maar ook voor de financiële rapporten. De toepassing ReligioPoint voldoet aan die voorwaarden.”

Uw foto in de kijker

Rollegem (Kortrijk ) - - descamps
IEPER - - Arnold
Ternat - Wambeek - Timmermans
Assenede - Bassevelde - De Vliegher
Lanaken - Veldwezelt - Jans
Sint-Laureins - Watervliet - Van de Keere
Mortsel - - Moons
Maarkedal - Nukerke - Verroken
RETIE - SCHOONBROEK - Ooms
RETIE - SCHOONBROEK - Ooms
Aalst - Mijlbeek - De Smedt
Aalst - Mijlbeek - De Smsdt
Aalst - Mijlbeek - De Smedt
9300 - Aalst - Vinck
Oostende - - Kalter
Kerkgeluid Covast Clock-o-matic